5. Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta za izvedbo daljinskega ogrevanja in ocena upravičenosti izvedljivosti projekta po modelu javno zasebnega partnerstva

Seja: 
18. seja mestnega sveta