5. Poročilo Mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana

Seja: 
1. seja Mestnega sveta