4. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda "Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota" - skrajšani postopek