4. Predlog Odloka o komunalnem prispevku na območju Mestne občine Murska Sobota – II. obravnava