4. Poročilo Mandatne komisije in potrditev mandatov članov mestnega sveta

Seja: 
1. seja Mestnega sveta