3. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 - skrajšani postopek

Gradiva: 
Seja: 
17. seja mestnega sveta