3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Murska Sobota – II. obravnava