3. Predlog Odloka o določanju cen gospodarskih javnih služb Mestne občine Murska sobota – II. obravnava