3. Potrditev mandata članu mestnega sveta

Seja: 
18. seja mestnega sveta