3. Imenovanje Mandatne komisije za potrditev mandatov članov mestnega sveta in ugotovitev izvolitve župana

Seja: 
1. seja Mestnega sveta