2. Potrditev zapisnika 9. redne seje mestnega sveta, z dne 30. januarja 2020

Seja: 
10. seja mestnega sveta