2. Potrditev zapisnika 7. redne seje mestnega sveta, z dne 28. november 2019

Seja: 
8. seja mestnega sveta