2. Potrditev zapisnika 28. redne seje mestnega sveta in 18. dopisne seje mestnega sveta