2. Potrditev zapisnika 23. redne seje mestnega sveta

Seja: 
24. seja mestnega sveta