2. Potrditev zapisnika 2. izredne seje mestnega sveta, 19. redne seje mestnega sveta ter 13. dopisne seje mestnega sveta