2. Potrditev zapisnika 17. redne seje mestnega sveta

Seja: 
18. seja mestnega sveta