2. Potrditev zapisnika 16. redne seje mestnega sveta

Seja: 
17. seja mestnega sveta