2. Poročilo Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota o izidu rednih volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota in izidu rednih volitev župana Mestne občine Murska Sobota ter poročilo Posebne občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota o izidu volitev člana Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota – predstavnika romske skupnosti