19. Predlogi in pobude župana

Seja: 
29. seja mestnega sveta