17. Kadrovske zadeve

Seja: 
29. seja mestnega sveta