16. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Murska Sobota

Seja: 
29. seja mestnega sveta