16. Kadrovske zadeve

Seja: 
30. seja mestnega sveta