15. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda RIS Dvorec Rakičan