14. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi javnega zavoda Ljudska univerza Murska Sobota