14. Predlog Programske zasnove javnega glasila Soboške novine

Seja: 
30. seja mestnega sveta