13. Seznanitev z Varnostno oceno za leto 2017, za I., II. in III. policijski okoliš Policijske postaje Murska Sobota