13. Predlogi in pobude župana

Seja: 
24. seja mestnega sveta