13. Predlogi in pobude župana

Seja: 
18. seja mestnega sveta