12. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

Seja: 
24. seja mestnega sveta