11. Predlog Sklepa o podaji soglasja k zadolžitvi Pomurskega tehnološkega parka d.o.o.