11. Kadrovske zadeve

Seja: 
24. seja mestnega sveta