11. Kadrovske zadeve

Seja: 
18. seja mestnega sveta