10. Predlogi in pobude župana

Seja: 
17. seja mestnega sveta