10. Predlogi in pobude članov mestnega sveta

Seja: 
8. seja mestnega sveta