10. Predlog Sklepa o podaji predhodnega mnenja k Strateškemu načrtu javnega zavoda Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota za obdobje 2018-2022