10. Predlog Odloka o določitvi javne lekarniške mreže na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota – I. obravnava