10. A) Izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta

Seja: 
24. seja mestnega sveta