1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

Seja: 
24. seja mestnega sveta