1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov mestnega sveta

Seja: 
1. seja Mestnega sveta