Terminski plan sej

Ž U P A N

V skladu z 21. in 54. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) določam naslednji

OKVIRNI LETNI TERMINSKI PLAN SEJ

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

v letu 2017

 

19. seja mestnega sveta, 26. januar 2017 (četrtek)

20. seja mestnega sveta, 2. marec 2017 (četrtek)

21. seja mestnega sveta, 20. april 2017 (četrtek)

22. seja mestnega sveta, 18. maj 2017 (četrtek)

23. seja mestnega sveta, 15. junij 2017 (četrtek)

24. seja mestnega sveta, 14. september 2017 (četrtek)

25. seja mestnega sveta, 16. november 2017 (četrtek)

26. seja mestnega sveta, 14. december 2017 (četrtek)

 

Številka: 032-0016/2016-1

V Murski Soboti, 19. december 2016.

 

 

                                                                                         Ž U P A N

                                                                              dr. Aleksander JEVŠEK