Terminski plan sej

 

Ž U P A N

 

V skladu z 21. in 54. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 49/10 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – obvezna razlaga) določam naslednji

 

OKVIRNI LETNI TERMINSKI PLAN SEJ

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

v letu 2016

 

 

10. seja mestnega sveta, 28. januar 2016 (četrtek)

11. seja mestnega sveta, 3. marec 2016 (četrtek)

12. seja mestnega sveta, 14. april 2016 (četrtek)

13. seja mestnega sveta, 19. maj 2016 (četrtek)

14. seja mestnega sveta, 16. junij 2016 (četrtek)

15. seja mestnega sveta, 15. september 2016 (četrtek)

16. seja mestnega sveta, 17. november 2016 (četrtek)

17. seja mestnega sveta, 15. december 2016 (četrtek)

 

 

Številka: 032-0020/2015-1

V Murski Soboti, 15. december 2015.

 

 

                                                                                         Ž U P A N

                                                                              dr. Aleksander JEVŠEK