Sklep o uradnem elektronskem naslovu Mestne občine Murska Sobota