Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije