Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Murska Sobota