Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota