Pravila za izvolitev predstavnikov Mestne občine Murska Sobota v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta