Posebna občinska volilna komisija

Mestni svet je dne 1. julija 2014 imenoval posebno občinsko volilno komisijo v sestavi:

Predsednica

  • Irma WOLF

Namestnica predsednice

  • Zlata BERDEN

Člani

  • Goran HORVAT
  • Štefan BAJIČ
  •  

Namestniki članov

  • Renata KOS BERLAK
  • Monika SANDRELI
  • Zdenko PESTNER

Mandat komisije traja 4 leta.