Odprti razpisi

Izobraževanje

Javno naročanje

Rok za prijavo: ponedeljek, 31. Julij 2017
Rok za prijavo: petek, 4. Avgust 2017

Razpisi s področja stvarnega premoženja občine