Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Vodovod Murska Sobota d.o.o.