Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti