Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo na območju zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)